NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Přednášející

Radostina Primova

Dr. Radostina Primova je ředitelkou programu Klima a trvale udržitelný rozvoj v bruselské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung, kde je zodpovědná za projektové aktivity kanceláře EU v oblasti klimatické a energetické politiky s mezinárodními kancelářemi HBS a s partnery po celém světě. Nasbírala mezinárodní profesní zkušenost jako poradkyně a výzkumnice v celé řadě institucí, jako např. v Hinicio, Institute for European Studies (IES-VUB) v Bruselu, v evropském odboru Senátu Svobodného hansovního města Bremen, v nadaci Věda a politika (Berlin) a v Centru pro evropská studia Jeana Monneta v Bremen.

Přednáška: "Jaderná energie ano prosím?! Otázky k aktuální evropské energetické politice a politice výzkumu na pozadí 60 let smlouvy EURATOM."

Patricia Lorenz

Patricia Lorenz pracuje od roku 1993 pro rakouskou organizaci ochránců životního prostředí GLOBAL 2000. Při práci se zaměřovala na jaderné elektrárny kolem Rakouska. V roce 2000 přešla k Friends of the Earth Europe do Bruselu a zahájila protijadernou kampaň na evropské úrovni. Jeden z cílů je zrušení smlouvy EURATOM. Lorenz disponuje velkými zkušenostmi v oblastech: ručení za jaderné škody, bezpečnost jaderných elektráren, jaderná politika v EU a zúčastnila se četných přeshraničních procesů posuzování vlivů jaderných elektráren na životní prostředí.

Přednáška: EURATOM-mýtus – bezpečnost JE se reguluje?

Andreas Molin

Po studiu technické fyziky vedla profesní životní dráha z Technické univerzity Graz přes Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum do Úřadu Spolkového kancléře, kde Andreas Molin vybudoval nově založenou „jadernou koordinaci“ a zabýval se i mezinárodní environmentální politikou. Od roku 1992 je Molin zodpovědný za „jadernou koordinaci“ ve vedoucí funkci; do dubna 2000 v Úřadu Spolkového kancléře, od té doby na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. S tím je spojeno zastupování Rakouska v četných bilaterálních, evropských a mezinárodních grémiích a procesech, mezi tím i ve výboru pro zátěžové testy evropských jaderných elektráren. V červnu 2015 fungoval Andreas Molin jako prezident 3. konference ENSREG.

Přednáška: Reforma EURATOM - utopie nebo vize ?

Heinz Stockinger

"Motor" PLAGE je aktivní již přes 30 let proti jadernému šílenství. Byl zakládajícím členem PLAGE, která se tehdy jmenovala ještě Platforma proti přepracovacímu závodu Wackersdorf a byla ostřím oštěpu rakouského odporu proti plánovanému bavorskému přepracovacímu závodu. Od té doby uvedl v život mnohé akce – např. osvětové kampaně ke smlouvě EURATOM s obsáhlou brožurou o pravděpodobných následcích přistoupení Rakouska k EURATOMu, Koalici bezjaderných zemí (KOALA) a kampaň za vystoupení z EURATOMu resp. za jeho revizi. Profesně byl Heinz Stockinger činný jako vysokoškolský učitel francouzštiny a francouzských reálií na Univerzitě Salzburg.

Přednáška: Kampaně EURATOM v Rakousku – více než 25-letá historie

Sylvia Kotting-Uhl

Od roku 2005 poslankyně Spolkového sněmu a od roku 2009 mluvčí frakce Spojenectví 90/Zelení (Německo) pro jadernou politiku; předsedkyně Německo japonské parlamentní skupiny ve Spolkovém sněmu; členka výboru pro životní prostředí, ochranu přírody, stavebnictví a bezpečnost reaktorů; zastupující členka ve výboru pro vzdělávání, výzkum a odhad následků techniky; do července 2016 členka komise Ukládání vysoce radioaktivních odpadních látek.

Přednáška: Proč by mělo Německo vystoupit z EURATOMu

Dörte Fouquet

Dr. Dörte Fouquet se specializuje na evropské právo a mezinárodní právní vztahy s těžištěm v soutěžním, infrastrukturním, energetickém a environmentálním právu a poskytuje poradenství zejména podnikům, finančním institucím, spolkům a vládním institucím v Německu i v jiných členských zemích, evropským institucím a v mezinárodní oblasti. Fouquet je členkou Green Budget Europe (GBE - FÖS), Eurosolar, Evropského sdružení pro obnovitelné energie, Spolkového svazu pro větrnou energii (BWE), Německého svazu právníků a právniček (djb), Executive Board JREF (Japan Renewable Energy Foundation) v Tokiu.

Přednáška: Právní možnosti jednostranného vystoupení z EURATOMu

Hans-Josef Fell

Hans-Josef Fell je německý politik (Spojenectví 90/Zelení) a bývalý poslanec Německého Spolkového sněmu (1998 - 2013). Studoval fyziku a sportovní vědu na Univerzitě ve Würzburgu a vyučoval na Gymnáziu Alexandra von Humboldt ve Schweinfurtu. V letech 2005 až 2011 byl viceprezidentem EUROSOLARu. Fell je iniciátorem Energy Watch Group, jejímž prezidentem je od března 2014. Obzvláštním politickým angažmá pana Fella je úplné přebudování konvenční energetiky na obnovitelné zdroje. Je vedle poslance SPD Hermanna Scheera „otcem“ zákona o využití obnovitelných zdrojů energie. Hans-Josef Fell je mj. členem Bavorské solární iniciativy jakož i kurátorem při Fraunhoferově-Institutu pro solární energetické systémy ve Freiburgu (ISE), a další.

Přednáška: Vystoupení z EURATOM: nutné a možné– Brexit otevírá nové šance